Slide background

Årets bedste

højttalerkøb

2018-2019

Slide background

"Bedste transportable DAC"

Slide background

Slide background
Slide background

Bare en

rigtig god

CD afspiller

Læs om pladespillerens tonearm og pickup

Pladespilleren er et finmekanisk måleapparat, der skal skabe grundlag for så præcise målinger af rilleudsvingene på LP pladen som muligt.

Pickuparmen, også kaldet tonearmen, skal holde pickuppen i et fast greb henover vinylpladen under afspilningen. Pickuppen skal altså bæres bedst muligt, så den kan ”koncentrere” sig om at støvsuge rillen for information. Informationen i rillen er det fysiske aftryk af musikken, så jo bedre arbejdsbetingelser pickuppen har, des mere musik udledes af rillen.
Hele bevægelsesenergien skal omformes til et elektrisk signal i pickuppen. Det er derfor essentielt, at hele armkonstruktionen er så stiv som muligt og at tonearmslejerne har minimalt slør så armen kan bevæge sig med mindst mulig friktion hen over vinylpladen. Det er derfor også vigtigt at armmonteringen i plinten er fast og præcis. De rilleudsving der vil være, vil påvirke pickuppens bevægelse, som igen vil forplante sig i samlinger og løsdele på armen, der i værste fald kan begynde at ”ryste”. Bevægelserne i pickuppen er musiksignalet, så det tab der kan opstå ved at ”ryste” hele armen, vil udmønte sig i et tab af musik.

Tonearms materiale

De fleste tonearme er 9” i længden og målet er, at der skal være absolut stivhed fra lejebrønden til pickup hovedet. De fleste tonearme bliver produceret i flere stykker, hvor pickup hoved, selve armen og lejebrønden er adskilte enheder, ofte i forskellige materialer, der så bliver sat sammen. Overgangen fra et materiale til et andet, kan være grobund for uønskede flexinger i armen, ligesom selve samlingerne udgør et problem. I de senere år er forskellige former for kulfiber også introduceret som tonearms materiale. Kulfiber har den egenskab at det er let og har en høj brudstyrke, men da det er fibre der er limet sammen, er det limen der giver stivheden. Tænk på en kulfiber børste til at rense LP plader med, den er helt blød, og tilsæt så noget to komponent lim, det bliver slet ikke stift nok men det kan se pænt ud og virker eksotisk. Den type kulfiber er dog mere velegnet til fiskestænger og cykler, ikke til tonearme.

Den hidtil stiveste tonearm på markedet blev udviklet af Rega, tilbage i 1983. Roy Gandy (Regas grundlægger) så som ingeniør, begrænsningerne i eksisterende tonearme. Det fik ham til at tage en radikal beslutning, nemlig at designe sin egen arm. Den første version, RB-300 (Rega-Britan), blev en ingeniørmæssig bedrift, og fik da også en fornem industriel designpris. Designet er med tiden blevet finpudset og det er stadig den eneste arm der produceres i ét stykke aluminium, der både er konisk indvendigt og udvendigt for optimal stivehed og minimale flexninger.

Med alt det fokus der lægges i at udvælge de bedste tonearmslejer med de laveste tolerancer for at opnå den laveste friktion, bliver valget af det indvendige tonearmskabel yderst vigtigt, da det skal påvirke friktionen mindst muligt. End ikke de mest ”eksotiske” armkabler kan opveje en forøgelse af friktionen i tonearmen på 10 gange eller mere, som kan være resultat af et stift tonearmskabel.

VTA justering af tonearme er et af de begreber, som man støder på i debatten om korrekt justering af tonearme. Vertical Tracking Angle (VTA) dækker over en højdejustering af tonearmen.
Teorien går ud på, at men ved VTA justering kan opnå en mere korrekt, eller bedre, gengivelse af musikken. I virkelighedens verden har dette dog ingen betydning.

En gennemgang af VTA justeringskompromisser og modsætningsforhold kan læses her, hvor Roy Gandy (Rega´s grundlægger) forklarer problematikken, og viser matematikken omkring VTA

Læs om pladespillerens plint og tonearms montering her