Slide background

Årets bedste

højttalerkøb

2018-2019

Slide background

"Bedste transportable DAC"

Slide background

Slide background
Slide background

Bare en

rigtig god

CD afspiller

Pladespillerens plint og tonearmens montering

Pladespillerplinten udgør en slags base, som alle dele af pladespilleren er monteret på, eller har kontakt med.

Det er plintens opgave at holde sammen på det hele uden at påvirke pickuppens aflæsning af rillen. Eksklusivitet og kvalitet forventes ofte at være tungt. Vi skal kunne mærke produktet. En lækker fjernbetjening ligger f.eks. godt i hånden. En tung plint vil derimod ophobe energi, mens en blød vil ”bølge” under afspilning, og dermed umuliggøre en præcis aflæsning af pladen. Da rilleudsvingene er ekstremt små, er det afgørende at tonearmen holder pickuppen i et fast greb. Det er også vigtigt at afstanden mellem centerlejet med pladetallerken og tonearm er helt stift, så pickuppen har mulighed for at aflæse rillen præcist. Tonearmen må ikke kunne ”give” sig i forhold til centerlejet, hvorfor en blød plint ikke fungerer. En pladespillerplint skal altså være så stiv som mulig for at opnå den mest præcise måling af informationerne i rillen, og så let som mulig for ikke at ophobe eller tabe energi.

Derfor skal du ikke bruge pladestrammer